tronITech a.s. leverer produkter, løsninger og tjenester innenfor ITV, instrumentering, automasjon og programvare utvikling. Vi har et nært og direkte samarbeid med ledende importører i Norge og produsenter i Europa og USA. Vi leverer konsulenttjenester innenfor olje og gass industrien, med spesialitet innen kontroll systemer for brann og gass.

For informasjon om våre spesielle undervannskamera løsninger, velg Kontakt Oss fra menyen.