Subsea

Data-Innovation-Technology

Løsninger/Produkter

tronITech a.s. var etablert i 1997 og har siden den gang i hovedsak levert undervannskamera løsninger og produkter.

Våre undervannskamera er i hovesak benyttet av marin biologer i inn-/og utland.

Vi utvikler også egne mikroprosessor baserte systemer og løsninger for undervannsinspeksjoner vha ROV, samt styring av "Notvasker" ROV for fiskeoppdrett. 

Som tilleggsprodukter leverer vi også undervannskabel for ROV i diverse konfiguarsjoner, og om vår kunde ønsker et kamerahus for deres egne kamera, har vi ofte løsninger for dette.

Undervannskamera Systemer

Der er i hovedsak to typer undervannskamera systemer:

- UVS7281X5 med dobbelt kamera

- UVS7281X5-5080 med enkelt kamera

Undervannskamera

Kameraene kan benyttes som stand-alone kamera. Trenger 12VDC tilkobling og ekstern monitor

Utvikling/Tjenester

Utvikling av kundespesifisert mikroprosessorbaserte systemer.

Bygging av undervanns kamerahus tilpasset kundens egne kamera.

Leveranse av undervannskabel i hht kundens spesifikasjoner.

Vcard

Vcard